Norsko  

Norské království je stát nacházející se na sevru Evropy ve Skandinávii. Rozložitá země je z velké části omývána vodami Atlantského a Severního ledového oceánu. Na východě je ohraničeno z velké části územím Švédska, dále pak Finska a částečně také Ruska, s nímž vede spor o rozdělení teritorií v Barentsově moři. Pod správu Norska spadá rovněž souostroví Špicberky a Jan Mayen nedaleko Islandu. V zemi řadící se rozlohou na osmé místo v Evropě žije pouze 4,7 milionu obyvatel, z toho necelý milion v hlavním městě Oslu. Norsko je jednotný stát jež je ovládán parlamentní monarchií.

První osídlení území Norska se dle archeologických nálezů datuje už 10 tisíc let před Kristem. Pravděpodobně od konce doby železné zde žili Vikingové, jež nedostatek půdy vedl k loupeživým výpravám. V 10. století založili první osady ve vzdáleném Grónsku a pravděpodobně dopluli až do Ameriky. Ve 14. století vstoupilo Norsko do Kalmarské unie, po jejímž zániku zůstalo sloučeno s Dánskem a přišlo tak o svou nezávislost. Po napoleonských válkách v 19. století , kdy se Dánsko ocitlo na straně poražených, se unie rozpadla a Norsko bylo připojeno ke Švédsku. Samostatné Norsko bylo vyhlášeno v roce 1905, kdy se tak většina obyvatel rozhodla v referendu. První světovou válku přečkalo Norsko jako neutrální stát, během té druhé však bylo od roku 1940 až do konce války okupováno Německem. Po válce Norsko vstoupilo do NATO.

Povrch Norska byl utvářen zejména působením ledovců, jež mají za následek také vznik četných fjordů na západním pobřeží. Pobřežní čára tak díky četným fjordům a ostrovům činí 25 tisíc kilometrů, největší fjord měří 204 kilometrů. Od jihu až na sever země se táhne Skandinávské pohoří, jehož nejvyšší vrcholky dosahují výšky přes dva tisíce metrů. Vůbec nejvyšší horu je s nadmořskou výškou 2.469 metrů Galdhoppigen. Rozsáhlé horské pláně a špičaté vrcholky dodnes pokrývá velké množství ledovců včetně největšího na evropské pevnině Jostedalsbreen. V Norsku se nachází také nejsevernější výběžek evropské pevniny Nordkapp.

Podnebí v Norsku je značně ovlivněno oceánem. Pobřeží je ohříváno Golfským proudem, což má za následek poměrně příjemnější počasí než v ostatních oblastech stejné zeměpisné šířky. Pobřežní oblasti jsou tak charakteristické spíše mírnějšími zimami, ale také chladnými léty s velkým množstvím srážek. Vnitrozemská část Norska je od oceánských srážek chráněna hradbou Skandinávského pohoří a tak se zde vyskytuje spíše kontinentální klima. Zimy jsou zde tak mrazivější s bohatou sněhovou nadílkou. Není jistě náhoda, že rčení: „Neexistuje špatné počasí, jenom špatné oblečení!“ pochází právě z Norska.

Norsko se stejně jako ostatní skandinávské země aktivně zapojuje do ochrany životního prostředí. Rozporuplné ohlasy však vyvolává norské rozhodnutí o ignorování komerčního lovu velryb. Velrybářství je od roku 1993 obživou stovek obyvatel na norském pobřeží.
Kromě rybolovu hraje podstatnou roli v příjmech norské ekonomiky také těžba ropy, zemního plynu a dřeva. Ostatně právě hrozící omezení rybolovu a těžby ropy je jedním z hlavních důvodů, proč Norsko odmítá vstoupit do Evropské unie. Většina norské energie se vyrábí ekologickým způsobem v hydroelektrárnách.

O Norech se tvrdí, že k cizím lidem jsou chladní. Spíše jsou na svůj národ velmi hrdí a nosí v sobě jistou dávku nacionalismu. Vlastností, která Nory ctí, je jejich poctivost a neúplatnost. Stát jim navíc zaručuje opravdu vysokou životní úroveň. V posledních letech přibývá v Norsku přistěhovalců, kteří už tvoří 9% populace. Jedním z norských národních symbolů jsou trollové, jež se objevují jako součást staronorské mytologie. Setkáte se s nimi opravdu všude, v obchodech, na zahradách či v parcích.

Zdroj: http://www.kudrna.cz/

Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie
Norsko Norsko | fotografie

Facebook

Banner fotogalerie

BANNER

Reklama

Skyrim

Humpolák

Tetování a piercing Jihlava