Zoo Olomouc  

Na počátku 50. let 20. století ve Smetanových sadech ve středu Olomouce vznikl provizorní zookoutek, v němž byli umístěni jeleni, srnci, pávi, andulky a bažanti. Pro velký zájem veřejnosti tehdejší Krajský národní výbor pověřil odbor přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci rozšířením zookoutku. V roce 1952 Biologická společnost Olomouc ustanovila Přípravný výbor pro zřízení zoologické zahrady Olomouc a z více zvažovaných variant umístění byla vybrána oblast na Svatém Kopečku. Od května 1952 probíhaly přípravné práce v areálu budoucí zoologické zahrady – těžba lesního porostu, budování cest, stavba oplocení, jednotlivých objektů a budov. Ve výbězích byli umístěni především zástupci české a evropské fauny.

Zoologická zahrada byla slavnostně otevřena 3. června 1956. Prvním ředitelem se stal RNDr. Václav Roubíček. V roce 1958 byla v zahradě umístěna i více exotická zvířata (např. opice a kočkovité šelmy). Za dlouhou dobu jeho působení (1959 – 1974) byly budovány další výběhy (opic, jelenů), vivárium, pavilon kočkovitých šelem i technické zázemí zahrady (dílny, garáže, sklady). Také byla postavena rozhledna a obří voliéra dravců s jedinečnou konstrukcí. V druhé polovině 70. let bylo dokončeno zimoviště africké zvěře, rozšířen pavilon šelem a zřízena kolekce akvárií a terárií. Za ředitele Antonína Procházky bylo započato s chovem velkých afrických kopytníků. V 80. letech byla zmodernizována většina starých pavilonů (např. pavilon opic) a dále se pokračovalo v budování nových pavilonů (pavilon hyen), výběhů a expozic. V 90. letech byl dokončen pavilon žiraf, zrekonstruován pavilon šelem a bylo vybudováno obří akvárium pro žraloky o objemu 17 000 litrů. Návštěvnost zoologické zahrady poprvé překonala hranici nejprve 300 000 osob ročně a posléze i 400 000 osob.

Po roce 2000 byl vybudován pavilon netopýrů, průchozí výběh pro makaky, obří akvárium pro žraloky o objemu 42 000 litrů, byla provedena přestavba pavilonu hyen na jihoamerický pavilon a opravena rozhledna. Historicky nejvyšší návštěvnost byla dosažena v roce 2003 (407 901 osob), s výjimkou roku 2001 roční návštěvnost stabilně přesahovala 350 000 osob. Zoologickou zahradu za 50 let její existence navštívilo více než 10 617 000 osob.

V pavilonech a venkovních klecích dnes ZOO pečuje o téměř 300 živočišných druhů a může se pochlubit četnými chovatelskými úspěchy jakými byly např. v roce 1999 dvojčata Rotschildovy žirafy. Dnes svými nově zbudovanými pavilony poskytuje návštěvníkům nevšední zážitky. Nápaditě řešený pavilon netopýrů, často poletujících přímo nad hlavami návštěvníků, volný výběh makaků červenolících i obří žraločí akvárium – největší svého druhu u nás, řadí olomouckou ZOO k nejatraktivnějším výletním místům regionu.

Zdroj: http://www.svaty-kopecek.cz/

Popisky k jednotlivým zvířatům převzaty z http://www.zoo-olomouc.cz/

Jaguár - černá forma - Zoo Olomouc Jaguár - černá forma - Zoo Olomouc | fotografie
Jaguár - černá forma - Zoo Olomouc Jaguár - černá forma - Zoo Olomouc | fotografie
Vlk iberský - Zoo Olomouc Vlk iberský - Zoo Olomouc | fotografie
Vlk iberský - Zoo Olomouc Vlk iberský - Zoo Olomouc | fotografie
Vlk iberský - Zoo Olomouc Vlk iberský - Zoo Olomouc | fotografie
Šakal čabrakový - Zoo Olomouc Šakal čabrakový - Zoo Olomouc | fotografie
Kočka evropská - Zoo Olomouc Kočka evropská - Zoo Olomouc | fotografie
Lev berberský - Zoo Olomouc Lev berberský - Zoo Olomouc | fotografie
Lev berberský - Zoo Olomouc Lev berberský - Zoo Olomouc | fotografie
Lev berberský - Zoo Olomouc Lev berberský - Zoo Olomouc | fotografie
Lev berberský - Zoo Olomouc Lev berberský - Zoo Olomouc | fotografie
Lev berberský - Zoo Olomouc Lev berberský - Zoo Olomouc | fotografie

Facebook

Banner fotogalerie

BANNER

Reklama

Skyrim

Humpolák

Tetování a piercing Jihlava